Personuppgifts- & Cookiepolicy

Personuppgifts- och cookiespolicy med information om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online.

Ansvarig för personuppgifterna är Gambrinushallen AB, Sjögatan 6, 852 31 Sundsvall. Har du frågor angående vår personuppgiftspolicy kan du nå oss på telefon: 060 – 12 02 12 eller via e- post: info@site.webmate.se

Cookies

En cookie är en datafil som en webbplats kan spara och lagra i din dator.

Sessioncookie: En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som tilldelas besökarens enhet. Den försvinner när du stänger din webbläsare.
Persistenta cookies: lagras som en fil på din dator under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem.
Tredjepart cookies: Är cookies som skapas av andra webbplatser. Dessa webbplatser äger en del av innehållet som visas på webbplatsen du besöker. Varken Google eller Facebook (som även äger Instagram) säljer informationen som härstammar från deras egna produkter vidare. All information som samlats internt, används endast inom deras egen organisation.

Facebook & Instagram

På webbplatsen har vi både Facebook och Instagram (Instagram levereras av Facebook) vilket genererar cookies. Till Facebook Policy

Google Maps

Vi använder Google Maps. Till Google Policy

WordPress

Vår webbplats är byggd med CMS:et WordPress. Tillägget vi använder för att ge dig valet att godkänna eller lämna platsen genererar cookie för att minnas gömmandet av cookiebar.

För att undvika lagring av cookies:
• I de flesta webbläsares inställningar kan cookielagring helt blockeras. Vissa webbplatser fungerar då sämre.
• Det finns också en inställning i webbläsaren för acceptans av varje ny cookie som dyker upp.
• Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Inställningar som gjorts tidigare på besökta webbplatser försvinner.
• Nyare webbläsare har ofta stöd för privat surfing. Alla cookies raderas då webbläsaren stängs ner.

Här på Post & Telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies

One.Com

Vår webbplats ligger hostad hos One.Com via dem når inte några cookies dig.
Däremot sparas information i accesloggar som tex. IP-nummer och webbläsarens namn och version. Vår mailserver ligger också den hos One.com. Mailen blir krypterad och säker. Alla mail finns på mailservern tills att vi (användaren) raderar dem. Läs mer om deras privacy policy One.com

Personuppgiftspolicy

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Du kan också begära korrigering av felaktiga data eller radering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av de personuppgifter som du lämnar oss genom – e-post, telefon eller muntlig kontakt kommer ej överföras till tredje part. Vi använder sparad data för att kunna bearbeta dina ansökningar, bokningar och förfrågningar.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller efter avslutad kontakt.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt för matgäster eventuella allergier/dieter, för arbetssökande musiker eventuellt foto och röstinspelning, för arbetssökande restaurangbiträde och kockar CV. Då du lämnar dina personuppgifter till Gambrinushallen ska du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom företaget, för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra efter behov i denna sekretesspolicy.